Datum: 22 augusti 2024

Fokusgrupp - Strategi för Additiv tillverkning - AM

Smart industricenter och IUC Stål & Verkstad anordnar!

Utnyttja möjligheterna med AM för att skapa nya affärsmöjligheter, möta ökad konkurrens, krav på ökad flexibilitet genom kortare serier och snabbare omställning.
Tre workshops för ett begränsat antal företag.

Vad som ingår:

  • Workshops vid tre tillfällen
  • Studiebesök hos Uddeholm, Hagfors
  • Individuell coachning med teknikval inom AM och förändring av affärsmodellen (10 timmar)
  • Besöka Formnext AM-mässa i Frankfurt i november
Närbild på 3D-printad boll

För vem

Små och medelstora tillverkande företag i Värmland som vill utveckla sin verksamhet genom nya affärsmodeller och som vill hitta nya eller förbättra befintliga produkter - genom att nyttja AM-teknik.

Ni kommer att få:
• Kunskap om vilka tekniker som finns inom AM samt vilken teknik som lämpar sig bäst för företaget.
• Översyn och revidering av företagets affärsmodell (strategi).
• Metodik för att arbeta med innovation och produktutveckling isamarbete med kunden.
• Metodik för att ta betalt för företagets tjänster (produktutveckling, produktionsoptimering.)
• Metodik för besöksbokning, kundbesök och kartläggning av kundens behov/problem.

När

Torsdag 22 augusti

Torsdag 26 september

Torsdag 24 oktober

Anmälan och kontakt

Förstora bilden

Innhehåll

Tillfälle 1:

Introduktion till Additiv tillverkning
utifrån ett kundperspektiv.
Studiebesök hos Uddeholm, Hagfors. Visning av pulvertillverkning och testanläggning, genomgång av materialegenskaper och printtekniken för metall.
Teknikgenomgång med funktionalitet, möjligheter, fördelar, nackdelar, krav på kompetens. Såväl tekniska som affärsmässiga erfarenheter från företag som satsat på tekniken och deras användning av AM. Produktutveckling, testprocedurer, prototyper, enstycks- och serietillverkning. Legotillverkarens förändrade roll (hot och möjligheter) och utifrån de trender som kan ses inom industrin och konsumtionsmönster på marknaden i stort.

Tillfälle 2:

Innovationsprocessen utifrån nya kund- och produktsegment.
En kontinuerlig utveckling för att förbättra sina produkter och tjänster med fokus på kundvärde. Varför utveckling och hur hittar och implementerar man ett arbetssätt och kultur öppet för innovation?

Tillfälle 3:

Affärsmodellen.
Hur skruvar vi på företagets affärsmodell för att bättre nå ut till och tillföra kunden företagets kunskap och innova-tionsförmåga? Hur kan vi delta aktivt i kundens utvecklings- arbete? Hur tar vi reda på kundens problem eller kundens kunds problem och hur kan vi lösa dem?

Nästa steg
Samarbete med Sustainable Steel Region i projektet On Demand.

Deltagande företag erbjuds testverksamhet hos dels LaserTech AB, Karlskoga och dels RISE Mölndal.

Option: Mässresa till i Frankfurt 19 - 22 november
Besök på Formnext, AM-mässa i Frankfurt am Main, november 2024. Mässresa för personer från deltagande företag till självkostnadspris.