Datum: 30 september 2024

TC-praoveckan

Smart industricenter och Hagfors kommun anordnar.
30/9-4/10

Vill ditt företag ta emot praoelever från klass 9 och säkra
framtidens kompetensförsörjning?

TC-praoveckan för elever i klass 9, har till syfte att lyfta intresset för industri-, el och teknikbranschen. Det har under flera år varit ett lågt söktryck på de tekniska och industriella gymnasieprogrammen, vilket på sikt försämrar utbudet av framtida arbetskraft. Vi försöker nu vända på den trenden och tror att positiva besök i industrin påverkar ungdomar - där de kan se en intressant framtid för sig själva.

Ditt företag kan ta emot praoelever

Det finns två olika varianter att välja mellan.


  1. Ta emot en praoelev på ett traditionellt sätt. Där praoeleven introduceras i företaget och under veckan får prova på olika arbetsmoment.

  2. Ta emot en grupp praoelever på runt fem personer, under en halvdag eller heldag. Där ni presenterar företaget och ger möjligheten att prova på några roliga
    arbetsmoment.

Kontakt och anmälan

Maila till: sara.strom@hagfors.se