Additivt Teknikcenter i Hultsfred

"Meninglöst att utbilda om de examinerade inte får jobb."

Vilken resa! Efter en resa till Småland har vi fått en massa nya idéer och tankar! Besök hos Additivt Teknikcenter i Hultsfred och Campus Värnamo gav verkligen den inspiration vi hoppats. Vi är imponerade av vad båda dessa utbildningsplattformar åstadkommit.

Rundvisning på Additivt teknikcenter i Hultsfred 

Additivt Teknikcenter har under fem år bedrivit utbilning med inriktning additiv tillverkning, mot YH, gymnasiet och vuxenutbildning. Utbudet för utbildnigarna är utformade efter det lokala näringslivets behov. En nära kontakt med de lokala indusitrföretagen är den viktigaste framgångsfaktorn, enligt Joakim Svensson, platschef på Additivt Teknikcenter.

I stort sett alla examinerade studenter från Additivt Teknikcenter får jobb efter utbildning och det är heller aldrig något problem att få LIA-och APLplatser (praktik) under utbildningen ute hos företagen. Detta just för att samarbetet mellan skola och yrkesliv är så pass nära. Och att kunna rekrytera personal med rätt kompetenser är otroligt vikigt för företagen. Och det är ju egentligen ganska enkelt, som Joakim sa:

"Meninglöst att utbilda om de examinerade inte får jobb."

Jokakim Svensson, platschef på Additivt teknikcenter

Jokakim Svensson, platschef på Additivt teknikcenter

Många olika sorters 3D-skrivare. "De skrivare som fungerar sämst är egentligen bäst i utbildnignssynpunkt. Där får eleven lära sig på djupet."

Många olika sorters 3D-skrivare. "De skrivare som fungerar sämst är egentligen bäst i utbildnignssynpunkt. Där får eleven lära sig på djupet."

Hulstfred har som så många andra kommuner haft svårt med att rekrytera till praktiska gymnasieprogrammen, särksilt de med inriktning teknik och indsutri. Man kunde i Hultsfred ha tre sökande per år, vilket inte alls motsvarar arbeteslivets behov av nyrekrytering.
Den nya satsningen med tekniska gymnasieprogram på Additivt teknikcenter, som med tydlighet visas sin relevens för branchen har söktrycket blivit något helt annat.

"Skapa inget som ingen har något behov av".

Additivt Teknikcenter ägs till största del av kommunen men drivs som ett företag. 49% ägs av den lokala industrin i Hultsfred och Småland. Att ha tagit ett steg från kommunen gör att det blir kortare ledtider och vi fick höra om exempel där behov från industrin kommit och där skolan kunde leverara färdigutbildade arbetskraft med just den kompetensen efter 11 månader.

Mejslar

Den manuella kunskapen är viktig för att kunna ta till sig ny teknik.

Vi fick många tankar att ta med oss hem, och även stärkta i det fortsatta jobbet att arbeta nära både industrin och skolan. I Hagfors och Värmland har vi kanske andra förutsättningar, men därmed vore det ju dumt att inte plocka russinen ur kakan där vi kan.

Skräp
Maskin
spel

Publicerat den av Smart industricenter