Om Smart industricenter

Smart industricenter är en plattform för inspiration, kunskap och utveckling. Vi vill skapa möjligheter för ditt företag att utvecklas med ny teknik, med ett extra fokus inom automation, additiv tillverkning och AI.

Sara

Vårt mål är att inspirera ditt företag att utvecklas med hjälp av ny teknik och innovation. Vi erbjuder nätverk, kompetensutveckling och en test- och demomiljö, där vi till exempel ger dig möjlighet till att prova våra robots och 3D-printers. Vi hoppas att vi med hjälp av våra olika verktyg kan inspirera dig att tnästa steg i ditt lärande!

Hur har Smart industricenter växt fram?

2018 gjordes en förstudie kring hur Hagfors kommun skulle kunna fånga upp additiv tillverkning/3D-print i form av utbildning, främst riktad mot gymnasiet. Detta till följd av att Uddeholms AB hade startat tillverkning av metallpulver för 3D-printning. Förstudien visade att många varianter av utbildningsformer var möjliga. 2019 gjordes en till utredning, då med förslaget att bredda utbildningsplattformen med test- och demonstrationsmöjligheter. Nu även inom området automation/robot. Hagfors kommun beslutade att gå vidare med förslaget i utredningen och etablera en nod där dessa två inriktningar var grunden.

I januari 2021 startade EU-projektet "Etablera Smart industricenter Värmland i Hagfors" för att börja arbetet med etableringen av noden. Första uppgiften var att undersöka om intresse fanns hos de lokala företagen och till viss del även regionalt.

Parallellt beslutades det om att bygga ett nytt teknikhus i Hagfors, där gymnasiets praktiska program skulle få nya lokaler. Specialiseringen med noder sammantaget med det nya teknikhuset gjorde att industriföretagen visade ett stort intresse. Det beslutades att Smart industricenter skulle få en fysisk yta i det nya teknikhuset med plats för en test- och demomiljö. Den nya lokalen har varit en stark dragkraft och även fått fart på Teknikcollege som är engagerade i både utbildningsinnehåll, utformning samt utrustning.

Vidare anordnades aktiviteter som projektet trodde kunde vara relevanta för företagen. Det var bland annat kurser i programmering, workshop inom additiv tillverkning och minimässa med föreläsningar inom automation. Allt för att testa både samarbetspartners och vad företagen ville ha.

Nu går vi in i ett fortsättningsprojekt "Utveckla Smart industricenter Värmland i Hagfors", med start 1 september 2023 och som pågår fram till den 30 augusti 2026. Det är ett projekt med fokus på att skapa verksamhet för företagen. Vi ska sätta upp en test- och demomiljö där företag och skola kan bekanta sig med robotteknik och 3D-printing. Vi ska även skapa utbildningar inom dessa och andra områden. Målet är att höja kunskapsnivån inom dessa ämnen bland industriföretagen.

Industrinoder

Så här förklarar vår samarbetspartner IUC stål & verkstad begreppet industrinod:

"En fysisk miljö där en lokal industriell styrka nyttjas för att i samverkan mellan industri och utbildningsanordnare skapa inspiration, utbildning och andra aktiviteter för att kvalitativt bidra till kompetensförsörjning och omställning samt att öka konkurrenskraften i värmländsk industri".

Hagfors är tillsammans med Sunne, Arvika, Karlstad, Kristinehamn och Säffle de kommuner som har en lokal industriell styrka och ett brett utbud av industriella utbildningar på exempelvis gymnasiet eller yrkesvux - och kallas därför industrinoder. Noden ska kunna göra det enklare för målgruppen att veta var man kan få inspiration, kunskap och kompetens.

Om du vill veta mer om det som varit eller frågor om våra framtida tankar är du självklart välkommen att kontakta oss!

Projektet "Utveckla Smart industricenter Värmland i Hagfors" samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Värmland och Hagfors kommun.

Medfinansieras av Europeiska unionen

Publicerat den